leferink

Onze visie

Een lichamelijke klacht ontstaat vrijwel nooit zonder reden. Natuurlijk heb je de direct aanwijsbare oorzaken, zoals een ongeval, revalidatie na een operatie of langdurige overbelasting. Vaak is er een oorzaak die lastiger te vinden is. Wat ons interesseert is te achterhalen waarom je juist nu lichamelijke klachten krijgt. Je hebt immers bepaalde activiteiten of handelingen al jaren gedaan. Waarom gaat het dan nu mis? Waarom schiet het juist vandaag in je rug of krijg je nekklachten? Door met elkaar in gesprek te gaan over de huidige situatie, leren we eventuele achterliggende oorzaken kennen.

Vertrouwen in elkaar

De basis van onze praktijk ligt in de Marsman-methode. Deze onderzoeks- en behandelingsmethodiek is gericht op het vrij kunnen bewegen van de wervelkolom. Het is een vorm van manuele therapie die wij toepassen binnen onze eigen praktijk. We zien onszelf als oplossingsgerichte fysiotherapeuten die samen met jou kijken naar de oorzaken van je lichamelijke klachten. Wij doen dat vanuit een technische benadering, dus als specialist, terwijl jij ons aangeeft hoe je leef- en beweegpatroon is. Misschien zijn er situaties thuis of op het werk die je lichamelijke klachten versterken. Het kan dan gaan om werkhouding, overbelasting of spanningen. Samen zorgen we ervoor dat de lichamelijke klachten verminderen of verdwijnen, met als uiteindelijke doel om het terugkeren van klachten te voorkomen.

Onze werkwijze
Na een eerste intakegesprek bepalen we de meest optimale behandelmethodiek. Daarna starten we met een zo gericht mogelijke behandeling. Dat kan soms inhouden dat er andere expertise ingeschakeld wordt om mee te kijken, zodat we een zo optimaal mogelijk behandelresultaat bereiken. Dit kan zowel binnen de praktijk zijn als met een van onze samenwerkingspartners. We gaan aan de slag om de oorzaak van het probleem weg te nemen, zodat we het terugkeren van klachten kunnen voorkomen. Dat vraagt inzet van jou als persoon. Het kan zijn dat we je vragen om je gedrag aan te passen of dat je oefeningen mee naar huis krijgt om het herstelproces te ondersteunen. Wat het behandelplan ook is, we vragen een inzet van beide kanten, zodat we echt kunnen werken aan de kern van je klacht.

Meer weten over onze visie? We leggen het graag uit.

Ons team

Matthijs Leferink

“Voor mij ligt de focus vooral op het samen op onderzoek uitgaan naar de oorzaak. Ik combineer mijn kennis met jouw leefpatroon.”

Ruud Hampsink

“Als manueel therapeut vind ik het altijd weer een uitdaging om mijn expertise in te zetten voor een pijnvrij resultaat.”

Laura Grimberg

"Mooi om mensen met complexe klachten te kunnen helpen in hun functioneren"

Ralph Loman

“Ik ga graag samen met de patiënt op zoek naar de oorzaak van de klachten"