leferink

De orofaciaal fysiotherapeut is gespecialiseerd in houdings- en bewegingsproblemen in het hoofd-, hals- en kaakgebied. En de relatie van deze regio’s met de nek en de bovenrug.
In de volksmond wordt deze vorm van fysiotherapie vaak aangeduid als kaakfysiotherapie; een term die de lading maar voor een deel dekt.
Samen met u wordt gekeken naar de oorzaak van de klachten en de behandeling wordt afgestemd op uw hulpvraag.

Hoofdpijn, duizeligheid en kaakklachten

Met deze klachten kunt u bij de orofaciaal fysiotherapeut terecht:
• kaakklachten (pijn, knappen, blokkeren van kaak, mondopeningsbeperking)
• klemmen van de kaak, tandenknarsen
• onverklaarbare tand- of kiespijn
• hoofdpijn
• duizeligheid
• tinnitus
• onverklaarbare
KNO-klachten als oorpijn, dicht gevoel in de oren, slikklachten en keelpijn

Ook behandelt zij klachten in het hoofd/halsgebied als gevolg van:
• aangezichtsverlamming
• ongelukken, botbreuken, kanker, reuma
en andere aandoeningen
• verplaatsing van de boven- en/of onderkaak
(chirurgische kaakcorrectie)

Samenwerking
Een orofaciaal fysiotherapeut werkt o.a. samen met de huisarts, tandarts, orthodontist en medisch specialisten zoals een KNO-arts, kaakchirurg of neuroloog.