Ons Team

Onze praktijk richt zich op de mens als geheel, waarbij manuele therapie volgens Marsman een belangrijk onderdeel is van de behandelmethodiek. Afhankelijk van de oorzaak van je klacht, stellen we een gericht behandelplan op. Belangrijk daarin is ook dat je je op je gemak voelt bij ons. Om alvast een beeld te krijgen van onze achtergrond, stellen we onszelf graag aan je voor.

Ruud Hampsink

Mijn visie op het vak
“Als manueel therapeut vind ik het altijd weer een uitdaging om mijn expertise in te zetten voor een pijnvrij resultaat.”

“Gedurende de eerste jaren van mijn carrière was de basisopleiding een goed fundament voor mijn fysiotherapeutisch handelen.Gaandeweg voelde ik me echter niet compleet genoeg. Ik had de behoefte aan een ‘bredere kijk’ om klachten beter te kunnen analyseren en te begrijpen. Als master manueel therapeut ben ik in staat om vanuit een biopsychosociaal perspectief een patiënt en zijn klacht(en) in kaart te brengen. Met behulp van specifieke (manueel)therapeutische vaardigheden, zoals ‘high velocity thrust’-technieken (manipulaties) en specifieke gewrichtsmobilisaties ben ik in staat om efficiënt en veilig te werken. In het hele behandelproces probeer ik te handelen op basis van het best beschikbare wetenschappelijke bewijs. Elke keer zie ik het weer als een uitdaging om een klacht en de persoon achter de klacht grondig te analyseren. Waarom ontstaat een klacht juist op dit moment en waarom is er sprake van een vertraagd herstel? Het in kaart brengen van herstelbelemmerende factoren en het behandelen daarvan zijn kerntaken voor mij als manueel therapeut. Aandacht voor de mens als geheel en een wederzijds vertrouwen kunnen en mogen hierbij niet ontbreken.”

Matthijs Leferink

Mijn visie op het vak
“In 2003 ben ik gestart met deze praktijk. Mijn interesse voor het vak richt zich vooral op de ontstaanswijze van klachten.”

“Altijd ben ik bezig met de vraag waarom bepaalde klachten op een specifiek moment ontstaan. Wat maakt dat je juist nu klachten krijgt en hoe kunnen we zorgen dat deze klachten verminderen en het liefst ook niet meer terugkomen? Om dat te achterhalen kijk ik vanuit verschillende perspectieven naar jou als mens. Ik kijk met een specialistisch oog als fysiotherapeut met een specialisme binnen de Manuele Therapie Marsman en ik kijk naar emotionele aspecten vanuit de GZ-Haptotherapie. Ik ben altijd geïnteresseerd in de mens achter de klacht.”

Laura Grimberg

Mijn visie op het vak
“Sinds mijn specialisatie in de orofaciale fysiotherapie ontzetten geboeid door klachten in het hoofd/halsgebied”

“Al tijdens de basisopleiding fysiotherapie was ik erg geïnteresseerd in het bovenste deel van het lichaam. De nek, het hoofd en de kaak vind ik fascinerend. Tijdens de opleiding orofaciale fysiotherapie heb ik me gespecialiseerd in het analyseren van problemen in de hoofd/hals/nekregio. Daarbij staat de persoon centraal. Door middel van klinisch redeneren werk ik aan de juiste behandeling voor de klachten. Daarbij zijn de vragen als: wat is de oorzaak van de klachten en is er een structurele oplossing voor het probleem van groot belang.”

Ralph Loman

Mijn visie op het vak
“Ik ga graag samen met de patiënt op zoek naar de oorzaak van de klachten”

“Vanuit mijn passie voor bewegen wil ik graag samen met de patiënt de klachten proberen op te lossen. Dit doe ik door patiënten te ondersteunen in het herstel van lichamelijke klachten (en hun mentale invloeden) met behulp van de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Dit is ook de reden dat ik de Master Manuele therapie in Rotterdam heb gedaan. Binnen deze opleiding stond klinisch redeneren centraal, kort gezegd: samen met de patiënt op zoek gaan naar de oorzaak van de klacht. Wilt u ook graag met mij samen-werken aan de oorzaak van uw klacht, neem dan gerust contact op of kom langs.”

Ans Bosch

Mijn visie op het vak
“Binnen het uitoefenen van het vak bekkenfysiotherapie komt alles wat mij binnen de fysiotherapie trekt tezamen.”

“Het bekken- en bekkenbodemgebied kent veel structuren waardoor er zich ook in verschillende domeinen problemen kunnen voordoen, denk hierbij aan o.a. incontinentieklachten van urine en/of ontlasting, pijnklachten in het bekkenbodemgebied, en klachten rondom seksualiteit en zwangerschap.
Soms zijn de klachten op zichzelf staand maar regelmatig zijn ze een onderdeel van een groter geheel van klachten. Ook hebben ze vaak een relatie met doorgemaakte ervaringen en gebeurtenissen in het leven van de patiënt. De problematiek in de verschillende domeinen maakt dat er geen patiënt gelijk is. Iedere bekkenklacht staat op zichzelf en vraagt om een individuele aanpak en dat maakt voor mij het werk zo interessant.”

Karin Olthof-Borgerink

Mijn visie op het vak
“Voor mij is musculoskeletale echografie een extra stuk gereedschap om het fysiotherapeutisch onderzoek nog completer te maken”

“Mijn passie is het werken met mensen. Als fysiotherapeut kijk ik naar de mens in al zijn facetten en niet alleen naar de klacht op zich. Ik werk daarbij het liefst samen met collega’s om in combinatie met het echografisch onderzoek, een voor de patiënt best passend behandelplan te maken. Hierbij zorg ik er ook voor dat het voor de patiënt duidelijk is waarom er voor een bepaalde behandeling gekozen wordt.”