leferink

Fysiotherapie

Fysiotherapie vormt de basis van onze praktijk. Echter, het vak is erg breed en kent binnen datzelfde vak verschillende benaderingen. Wij kiezen binnen onze praktijk heel specifiek voor een benadering, waarbij de methodiek van Marsman een belangrijk uitgangspunt is. Dat betekent dat we uitgaan van de mens als geheel, met een belangrijke focus op de wervelkolom. Het vrij kunnen bewegen daarvan is van groot belang voor het voorkomen van lichamelijke klachten. Soms zijn er fysieke beperkingen die dit vrije bewegen in de weg staan. Hoe deze beperkingen zijn ontstaan is de ene keer eenvoudig aan te wijzen, een andere keer moet er meer onderzoek verricht worden.

De mens als geheel

Naast een grondig lokaal onderzoek gaat onze aandacht uit naar het bekijken van je klacht in de hele bewegingsketen. Iedereen heeft een unieke manier van bewegen die van invloed kan zijn op je klachten. Mocht dit te weinig duidelijkheid geven, dan kunnen we altijd in overleg met je (huis)arts bijvoorbeeld een echo of röntgenfoto laten maken. Daarna ga je samen met een van onze therapeuten aan de slag met een gericht behandelplan.

Specialisten
Tijdens de behandelingen kan het zijn dat we vragen om een collega mee te laten kijken. Twee weten immers meer dan één. Daarnaast werken we met verschillende specialisten in de regio samen. Door specifieke kennis in te roepen, kunnen we vaak net dat stapje extra zetten in een blijvend herstel. De partners waarmee we samenwerken, hebben eenzelfde kijk op het vakgebied en op de mens als geheel. Het gaat dan om specialisten in de sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie of psychologie.

Vergoedingen
Voor het maken van een afspraak heb je geen verwijzing nodig van de huisarts. Afhankelijk van de zorgverzekeraar, krijg je (een deel van) de behandeling vergoed. Vragen? Ik help je graag.

Maak kennis met onze fysiotherapeuten >>